Source:
Barańska Anna, Nuncjusze wiedeńscy jako pośrednicy między Stolicą Apostolską a Kościołem katolickim w zaborze rosyjskim, [w:] Anna Barańska, Witold Matwiejczyk (red.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 239-268

Introduced: 20.01.2017 20:57 | Last update: 20.01.2017 20:57

Author / co-authors: Barańska Anna

Title: Nuncjusze wiedeńscy jako pośrednicy między Stolicą Apostolską a Kościołem katolickim w zaborze rosyjskim

Editor / co-editors: Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

Series and subseries: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 239-268

Inne z tej serii