Source:
Krochmal Anna, Kościół greckokatolicki w Galicji wobec wydarzeń Wiosny Ludów 1848 roku, [w:] Anna Barańska, Witold Matwiejczyk (red.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 467-490

Introduced: 20.01.2017 21:01 | Last update: 20.01.2017 21:01

Author / co-authors: Krochmal Anna

Title: Kościół greckokatolicki w Galicji wobec wydarzeń Wiosny Ludów 1848 roku

Editor / co-editors: Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

Series and subseries: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 467-490

Inne z tej serii