Source:
Dziurla Henryk, Krzeszów, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1999, s. 164-188

Introduced: 19.04.2014 14:31 | Last update: 31.05.2016 07:58

Author / co-authors: Dziurla Henryk

Title: Krzeszów

Editor / co-editors: Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Wydawnictwo Poznańskie

Year / years of publication: 1999

Pages: s. 164-188