Source:
Naglik Iwona, Zasób Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, [w:] Anna Barańska, Witold Matwiejczyk (red.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 899-915

Introduced: 20.01.2017 21:11 | Last update: 20.01.2017 21:11

Author / co-authors: Naglik Iwona

Title: Zasób Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Editor / co-editors: Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

Series and subseries: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 899-915

Inne z tej serii