Source:
Wyrwa Andrzej Marek, Obra, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1999, s. 256-267

Introduced: 19.04.2014 14:32 | Last update: 31.05.2016 08:09

Author / co-authors: Wyrwa Andrzej Marek

Title: Obra

Editor / co-editors: Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Wydawnictwo Poznańskie

Year / years of publication: 1999

Pages: s. 256-267