Source:
Gwioździk Jolanta, Z działalności edytorskiej benedyktynek kongregacji chełmińskiej (XVI-XVIII w.), „Zeszyty Lubińskie”, 8, 2004, s. 57-74

Introduced: 21.01.2017 08:54 | Last update: 21.01.2017 08:54

Author / co-authors: Gwioździk Jolanta

Title: Z działalności edytorskiej benedyktynek kongregacji chełmińskiej (XVI-XVIII w.)

Journal: Zeszyty Lubińskie

Year/volume: 8

Year: 2004

Pages: s. 57-74