Source:
Prace historyczne w 30 lecie działalności prof. Stanisława Zakrzewskiego, Lwów, nakł. Komitetu Byłych Uczni, 1934

Introduced: 21.01.2017 21:35 | Last update: 21.01.2017 21:35

Title: Prace historyczne w 30 lecie działalności prof. Stanisława Zakrzewskiego

Place / places of publication: Lwów

Publishing house: nakł. Komitetu Byłych Uczni

Year / years of publication: 1934

Additional information for readers:

(Lwów: druk. Artura Goldmana)

Wykaz artykułów