Source:
Gębarowicz Mieczysław, Płock - Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w., [w:] Prace historyczne w 30 lecie działalności prof. Stanisława Zakrzewskiego, Lwów, nakł. Komitetu Byłych Uczni, 1934, s. 113 174 i odbitka

Introduced: 21.01.2017 21:37 | Last update: 21.01.2017 21:37

Author / co-authors: Gębarowicz Mieczysław

Title: Płock - Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w.

Place / places of publication: Lwów

Publishing house: nakł. Komitetu Byłych Uczni

Year / years of publication: 1934

Pages: s. 113 174 i odbitka