Source:
Tabor Dariusz CR, Średniowieczne dziedzictwo przestrzenne wielkiej kompozycji krajobrazowej w opactwie w Rudach Wielkich, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Kultura - Historia”, 1, 2007, s. 119-124

Introduced: 21.01.2017 22:01 | Last update: 21.01.2017 22:01

Author / co-authors: Tabor Dariusz CR

Title: Średniowieczne dziedzictwo przestrzenne wielkiej kompozycji krajobrazowej w opactwie w Rudach Wielkich

Journal: Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Kultura - Historia

Year/volume: 1

Year: 2007

Pages: s. 119-124