Source:
Liudas Jovaiša (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, ss. 343

Introduced: 22.01.2017 12:29 | Last update: 22.01.2017 12:40

Title: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje

Editor / co-editors: Liudas Jovaiša

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: ss. 343

Additional information for readers:

111 il., 1 pl., 2 wykr., streszczenia w jęz. polskim, angielskim, litewskim, francuskim i łacińskim, 2 indeksy: nazwisk i miejscowości

Wykaz artykułów

 1. Aukse Kaladžinskaitė, Benediktiniškoli ikonografia Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 217-235, 318
 2. Stankevičienė Regimanta, Benediktinų dailės paveldas Pivašiūnų bažnyčioje, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 253-295, 253-295, 320-321
 3. Gwioździk Jolanta, Benedyktyńska "lectio divina" w żeńskich klasztorach Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 151-164, 315-316
 4. Kanior Marian OSB, Dzieje opactwa benedyktyńskiego w Starych Trokach (1405-1844), [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 17-44, 309-310
 5. Laukaitytė Regina, Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m., [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 135-148, 315
 6. Drungilienė Gita, Kauno ir Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a. 2 pusė), [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 95-114
 7. Pacevičius Arvydas, Knygų ženklai ir ego-dokumentai senosios Lietuvos benediktinių vienuolynų bibliotekose, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 165-178, 316-317
 8. Witkowski Rafał, Między regułą zakonna a rzeczywistością. Życie codzienne kamedułów i kartuzów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 115-133, 314
 9. Borkowska Małgorzata OSB, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł jako fundator benedyktynek, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 45-56, 311
 10. Janonienė Rūta, Senųjų Trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo paveldo likimas, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 181-202, 317-318
 11. Liudas Jovaiša, Series et notitia Trocensium Abbatum: contuniatio, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 299-307
 12. Šinkūnaitė Laima, Šv. Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 203-216, 319
 13. Liudas Jovaiša, Vienuolinis gyvenimas Gorodiščės abatijoje, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 57-82, 311-312
 14. Klajumienė Dalia, Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 237-251, 317
 15. Varsackytė Rasa, XVII–XVIII a. Kauno benediktinių vienuolyno kasdienybės etiudai, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 83-94, 312-313