Source:
Drungilienė Gita, Kauno ir Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a. 2 pusė), [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 95-114

Introduced: 22.01.2017 13:10 | Last update: 23.01.2017 12:54

Author / co-authors: Drungilienė Gita

Title: Kauno ir Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a. 2 pusė)

Editor / co-editors: Jovaiša Liudas

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 95-114

Additional information for readers:

Summary: Acts of Solemn Profession of Kaunas and Kražiai Benediktine Nuns (XVII c. - XIX c. 2nd half)