Source:
Witkowski Rafał, Między regułą zakonna a rzeczywistością. Życie codzienne kamedułów i kartuzów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 115-133, 314

Introduced: 22.01.2017 13:11 | Last update: 22.01.2017 13:11

Author / co-authors: Witkowski Rafał

Title: Między regułą zakonna a rzeczywistością. Życie codzienne kamedułów i kartuzów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.

Editor / co-editors: Jovaiša Liudas

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 115-133, 314

Additional information for readers:

streszczenie po litewsku