Source:
Laukaitytė Regina, Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m., [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 135-148, 315

Introduced: 22.01.2017 13:15 | Last update: 23.01.2017 12:55

Author / co-authors: Laukaitytė Regina

Title: Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m.

Editor / co-editors: Jovaiša Liudas

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 135-148, 315

Additional information for readers:

Summary, s. 315: The Reform of Kaunas Benedictine Convent 1920-1926