Source:
Aukse Kaladžinskaitė, Benediktiniškoli ikonografia Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 217-235, 318

Introduced: 22.01.2017 13:27 | Last update: 23.01.2017 13:00

Author / co-authors: Aukse Kaladžinskaitė

Title: Benediktiniškoli ikonografia Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje

Editor / co-editors: Jovaiša Liudas

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 217-235, 318

Additional information for readers:

Summary, s. 318: Benedictine Iconography at St. Catherine's Church in Vilnius