Source:
Klajumienė Dalia, Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys, [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 237-251, 317

Introduced: 22.01.2017 13:36 | Last update: 23.01.2017 13:01

Author / co-authors: Klajumienė Dalia

Title: Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys

Editor / co-editors: Jovaiša Liudas

Place / places of publication: Vilnius

Publishing house: "Aidai"

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 237-251, 317

Additional information for readers:

Summary, s. 317: The Collection of the 18th Century's Reliquaries of the Benedictininan St. Catherine's Church in Vilnius