Source:
Paszenda Jerzy SJ, Dawny kościół i klasztor Bernardynek w Lublinie. Monografia architektoniczna, [w:] Irena Rolska-Boruch (red.), Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 158, Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, 10), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 449-465

Introduced: 22.01.2017 14:27 | Last update: 22.01.2017 14:27

Author / co-authors: Paszenda Jerzy SJ

Title: Dawny kościół i klasztor Bernardynek w Lublinie. Monografia architektoniczna

Editor / co-editors: Irena Rolska-Boruch

Series and subseries: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 158, Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, 10

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 449-465

Inne z tej serii