Source:
Rogowska Anna, Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów w Jędrzejowie w latach 1835–1855, „Hereditas Monasteriorum”, 7, 2015, s. 281–348

Introduced: 27.02.2017 17:10 | Last update: 16.03.2017 17:26

Author / co-authors: Rogowska Anna

Title: Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów w Jędrzejowie w latach 1835–1855

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 7

Year: 2015

Pages: s. 281–348

Additional information for readers:

1 aneks [The story of Fr Wilhelm Ulawski and the dissolved Cistercian Monastery in Jędrzejów 1835–1855, p. 348] [Jędrzejów] [Ulawski]

Electronic document