Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz, Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 1, „Hereditas Monasteriorum”, 7, 2015, s. 435–480

Introduced: 27.02.2017 17:12 | Last update: 16.03.2017 17:14

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz

Title: Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 1

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 7

Year: 2015

Pages: s. 435–480

Additional information for readers:

[Hand-written lists of paintings and prints compiled by Johann Gustav Gottlieb Büsching and kept in the Wrocław University Library. Part 1, p. 480]

Electronic document