Source:
Bock Katarzyna, Losy konwentu i majątku klarysek wrocławskich po kasacie w 1810 r. = Fates of the community and property of the monastery of St Clare in Wrocław after the dissolution in 1810, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 18-19

Introduced: 23.04.2014 15:28 | Last update: 15.11.2016 08:58

Author / co-authors: Bock Katarzyna

Title: Losy konwentu i majątku klarysek wrocławskich po kasacie w 1810 r. = Fates of the community and property of the monastery of St Clare in Wrocław after the dissolution in 1810

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 18-19

Electronic document