Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz, Przebieg postępowania kasacyjnego w klasztorze norbertanek i prepozyturze norbertanów w Czarnowąsach w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Hereditas Monasteriorum”, 6, 2015, s. 411–426

Introduced: 27.02.2017 18:10 | Last update: 16.03.2017 17:01

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz

Title: Przebieg postępowania kasacyjnego w klasztorze norbertanek i prepozyturze norbertanów w Czarnowąsach w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 6

Year: 2015

Pages: s. 411–426

Additional information for readers:

[The dissolution procedure in the Norbertine Monastery and Norbertine Provostship in Czarnowąsy in the light of the “Büsching Papers” from the collection of the Wrocław University Library, p. 426]

Electronic document