Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz, Przebieg postępowania kasacyjnego w opactwie norbertanów przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 411–426

Introduced: 27.02.2017 19:38 | Last update: 16.03.2017 11:31

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wojtyła Arkadiusz

Title: Przebieg postępowania kasacyjnego w opactwie norbertanów przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 5

Year: 2014

Pages: s. 411–426

Additional information for readers:

[The dissolution procedure at the Premonstratensian Abbey of St. Vincent in Wrocław in the light of the “Büsching Papers” from the collection of the Wrocław University Library, p. 367]

Electronic document