Source:
GIŻYCKI Jan Marek, Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi ruskiej, cz. II, Kraków, Nakładem oo. Dominikanów, 1923, ss. 400

Introduced: 23.04.2014 21:25 | Last update: 22.01.2015 09:30

Author / co-authors: GIŻYCKI Jan Marek

Title: Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi ruskiej

Volume / volumes and part / parts: cz. II

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Nakładem oo. Dominikanów

Year / years of publication: 1923

Pages: ss. 400

Pozostałe tomy