Source:
Pawlik Krzysztof, Rękopisy i inkunabuły bibliotek klasztorów nyskich w inwentarzach z czasów sekularyzacji (1812-1818), „Roczniki Biblioteczne”, 17, 1973, s. 437-481

Introduced: 23.04.2014 23:45 | Last update: 09.02.2015 19:49

Author / co-authors: Pawlik Krzysztof

Title: Rękopisy i inkunabuły bibliotek klasztorów nyskich w inwentarzach z czasów sekularyzacji (1812-1818)

Journal: Roczniki Biblioteczne

Year/volume: 17

Year: 1973

Pages: s. 437-481