Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Anna Jezierska, Arkadiusz Wojtyła, Zbiory biblioteczne, archiwalne i artystyczne znajdujące się w 1811 r. w opactwie norbertanów we Wrocławiu w świetle inwentarza i sprawozdania z postępowania kasacyjnego z „Akt Büschinga”, „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 295–329

Introduced: 27.02.2017 20:22 | Last update: 16.03.2017 10:20

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula, Anna Jezierska, Arkadiusz Wojtyła

Title: Zbiory biblioteczne, archiwalne i artystyczne znajdujące się w 1811 r. w opactwie norbertanów we Wrocławiu w świetle inwentarza i sprawozdania z postępowania kasacyjnego z „Akt Büschinga”

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 4

Year: 2014

Pages: s. 295–329

Additional information for readers:

[Library, archive and art collections from the Norbertine Abbey in Wrocław in the light of the inventory and dissolution report included in the “Büsching Papers”, p. 329]

Electronic document