Source:
Rejman Dorota, Kopeć Monika, Sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 493–504

Introduced: 28.02.2017 12:26 | Last update: 16.03.2017 10:51

Author / co-authors: Rejman Dorota, Kopeć Monika

Title: Sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r.

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 4

Year: 2014

Pages: s. 493–504

Additional information for readers:

2 tab., 11 il. [Final report on the inventory taking of printed holdings from monastic libraries currently kept in the Diocesan Library in Sandomierz. Stages four to eight: 1 May 2013–31 May 2014]

Electronic document