Source:
Walter-Mazur Magdalena, Poklasztorne rękopisy XVIII–wiecznej muzyki wokalno–instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16–18 I, 15–19 IV, 3–7 VI i 18–22 XI 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 469–484

Introduced: 28.02.2017 17:15 | Last update: 16.03.2017 09:27

Author / co-authors: Walter-Mazur Magdalena

Title: Poklasztorne rękopisy XVIII–wiecznej muzyki wokalno–instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16–18 I, 15–19 IV, 3–7 VI i 18–22 XI 2013 r.

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 3

Year: 2013

Pages: s. 469–484

Additional information for readers:

3 tab., 4 il. [Monastic manuscripts of 18th–century vocal–instrumental and instrumental music in the collection of the Diocesan Library in Sandomierz. Report on the series of preliminary research: 16–18 January, 15–19 April, 3–7 June, and 18–22 November 2013]

Electronic document