Source:
Kopeć Monika, Rejman Dorota, Sprawozdanie [Zespołu XIV]z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 495–498

Introduced: 28.02.2017 17:18 | Last update: 16.03.2017 09:07

Author / co-authors: Kopeć Monika, Rejman Dorota

Title: Sprawozdanie [Zespołu XIV]z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 3

Year: 2013

Pages: s. 495–498

Additional information for readers:

1 tab., 3 il. [Report on the second and third stage of inventory work cataloguing prints from monastery libraries kept in the Diocesan Library in Sandomierz]

Electronic document