Source:
Kuśka Maksymilian, Pochodzenie pacjentów przyjętych do szpitala bonifratrów w Cieszynie w jubileuszowym roku 1900, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 109–139

Introduced: 28.02.2017 17:48 | Last update: 15.03.2017 17:52

Author / co-authors: Kuśka Maksymilian

Title: Pochodzenie pacjentów przyjętych do szpitala bonifratrów w Cieszynie w jubileuszowym roku 1900

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 2

Year: 2013

Pages: s. 109–139

Additional information for readers:

31 tab., 2 il. [Origin of the patients admitted to the Brothers Hospitallers’ hospital in Cieszyn in a jubilee year, 1900, p. 139]

Electronic document