Source:
Brankiewicz Iwona, Ewelina Widelska, Sprawozdanie z badań nad opactwem benedyktynek w Drohiczynie w dniach 29 V i 20 VI 2012 r. = Report on the research works on the Benedictine abbey in Drohiczyn held on 29 V and 20 VI 2012, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 415-417

Introduced: 24.04.2014 10:44 | Last update: 15.03.2017 15:39

Author / co-authors: Brankiewicz Iwona, Ewelina Widelska

Title: Sprawozdanie z badań nad opactwem benedyktynek w Drohiczynie w dniach 29 V i 20 VI 2012 r. = Report on the research works on the Benedictine abbey in Drohiczyn held on 29 V and 20 VI 2012

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 1

Year: 2012

Pages: s. 415-417

Additional information for readers:

3 il. [Report on the research works on the Benedictine abbey in Drohiczyn held on 29 V and 20 VI 2012]

Electronic document