Source:
Rejman Dorota, Kopeć Monika, Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [Zespół XIV], „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 529–533

Introduced: 28.02.2017 18:45 | Last update: 15.03.2017 18:32

Author / co-authors: Rejman Dorota, Kopeć Monika

Title: Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [Zespół XIV]

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 2

Year: 2013

Pages: s. 529–533

Additional information for readers:

1 tab., 5 il. [Report on the first stage of inventory work cataloguing prints from monastery libraries kept in the Diocesan Library in Sandomierz]

Electronic document