Source:
Mądry Alina, Wstępne sprawozdanie z badań [zespołu XI] nad muzykaliami po kapelach działających w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu oraz nad muzykaliami poklasztornymi w zbiorach Biblioteki Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu, a także nad inwentarzem instrumentów muzycznych pochodzących z klasztorów skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 434–437

Introduced: 09.03.2017 20:57 | Last update: 15.03.2017 17:00

Author / co-authors: Mądry Alina

Title: Wstępne sprawozdanie z badań [zespołu XI] nad muzykaliami po kapelach działających w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu oraz nad muzykaliami poklasztornymi w zbiorach Biblioteki Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu, a także nad inwentarzem instrumentów muzycznych pochodzących z klasztorów skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w.

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 1

Year: 2012

Pages: s. 434–437

Additional information for readers:

3 il. [Preliminary report on the research works on the musicalia of the music bands operating in the monasteries in Otyń (the Jesuits) and Strzelno (Norbertine nuns) kept in the Museum of Musical Instruments in Poznań and on the musicalia from monasteries in collection of the Library of the Diocesan Seminary in Sandomierz, as well on the inventory of musical instruments from the monasteries dissolved in former Poland and Silesia in the 18th and 19th centuries]

Electronic document