Source:
Oszczanowski Piotr, Kolumna Trójcy Świętej i kościół wrocławskich Bonifratrów, [w:] Aleksanra Lipińska (red.), Centrum i peryferie. Materiały III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej listopad 1999, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2586), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 79-102

Introduced: 09.03.2017 21:18 | Last update: 09.03.2017 21:18

Author / co-authors: Oszczanowski Piotr

Title: Kolumna Trójcy Świętej i kościół wrocławskich Bonifratrów

Editor / co-editors: Aleksanra Lipińska

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2586

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 2003

Pages: s. 79-102

Inne z tej serii