Source:
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku , oprac. Feliks Kiryk, Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 2010, pp. 418

Introduced: 15.03.2017 09:20 | Last update: 15.03.2017 09:20

Title: Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku

Pages: pp. 418

Additional information for readers:

[Inventory of manuscripts from the Archive of the Collegiate and Cathedral Chapter in Sandomierz from 13th–20th centuries]

Publisher / co-publishers: oprac. Feliks Kiryk

Place / places of publication: Sandomierz

Publishing house: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Year / years of publication: 2010