Source:
Bílek Tomáš Václav, Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém za císaře Josefa II. zrušených, Praha, nákladem Františka Bačkovského, 1893, ss. 472

Introduced: 23.06.2014 13:06 | Last update: 21.01.2015 22:50

Author / co-authors: Bílek Tomáš Václav

Title: Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém za císaře Josefa II. zrušených

Place / places of publication: Praha

Publishing house: nákladem Františka Bačkovského

Year / years of publication: 1893

Pages: ss. 472

Electronic document