Source:
Bastrzyk Stanisław, Ks. Jan Gajkowski jako badacz dziejów benedyktynek sandomierskich, [w:] Krzysztof Burek (red.), Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1899), kapłan, pisarz, społecznik. Materiały z sesji, Sandomierz, 22 października 1999 r., Sandomierz, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2000, s. 51-59

Introduced: 25.06.2014 08:12 | Last update: 28.01.2015 12:46

Author / co-authors: Bastrzyk Stanisław

Title: Ks. Jan Gajkowski jako badacz dziejów benedyktynek sandomierskich

Editor / co-editors: Krzysztof Burek

Title of book by single / multiple authors: Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1899), kapłan, pisarz, społecznik. Materiały z sesji, Sandomierz, 22 października 1999 r.

Place / places of publication: Sandomierz

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie

Year / years of publication: 2000

Pages: s. 51-59