Source:
Egzorta wygłoszona 11 VI 1899 r. w kościele św. Michała w Sandomierzu podczas pogrzebu ksieni Ludwiki Mathieu przez J. Gajkowskiego, wyd. Anna Szylar, [w:] Krzysztof Burek (red.), Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1899), kapłan, pisarz, społecznik. Materiały z sesji, Sandomierz, 22 października 1999 r., Sandomierz, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2000, s. 116-120

Introduced: 25.06.2014 08:20 | Last update: 02.02.2015 12:43

Title: Egzorta wygłoszona 11 VI 1899 r. w kościele św. Michała w Sandomierzu podczas pogrzebu ksieni Ludwiki Mathieu przez J. Gajkowskiego, wyd. Anna Szylar

Editor / co-editors: Krzysztof Burek

Title of book by single / multiple authors: Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1899), kapłan, pisarz, społecznik. Materiały z sesji, Sandomierz, 22 października 1999 r.

Place / places of publication: Sandomierz

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie

Year / years of publication: 2000

Pages: s. 116-120