Source:
Borkowska Małgorzata, Klasztor benedyktynek radomskich i jego rola w życiu religijnym i kulturalnym Radomia i ziemi radomskiej, [w:] Zenon Guldon, Stanisław ZIeliński (red.), Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego, (Radom i Region Radomski w Dobie Szlacheckiej Rzeczypospolitej, 2), Radom, Muzeum Wsi Radomskiej, Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego, 1996, s. 67-82

Introduced: 25.06.2014 08:54 | Last update: 27.01.2015 11:21

Author / co-authors: Borkowska Małgorzata

Title: Klasztor benedyktynek radomskich i jego rola w życiu religijnym i kulturalnym Radomia i ziemi radomskiej

Editor / co-editors: Zenon Guldon, Stanisław ZIeliński

Title of book by single / multiple authors: Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego

Series and subseries: Radom i Region Radomski w Dobie Szlacheckiej Rzeczypospolitej, 2

Place / places of publication: Radom

Publishing house: Muzeum Wsi Radomskiej, Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego

Year / years of publication: 1996

Pages: s. 67-82

Inne z tej serii