Source:
Bartoszewski Władysław (red.), Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 1), t. 1: Siostry św. Feliksa (Felicjanki), Franciszkanki Służebnice Krzyża (Laski) , Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1982, ss. 299

Introduced: 25.06.2014 10:31 | Last update: 05.03.2015 11:54

Title: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947

Editor / co-editors: Bartoszewski Władysław

Series and subseries: Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 1

Volume / volumes and part / parts: t. 1: Siostry św. Feliksa (Felicjanki), Franciszkanki Służebnice Krzyża (Laski)

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Redakcja Wydawnictw KUL

Year / years of publication: 1982

Pages: ss. 299

Pozostałe tomy