Source:
Prejs Roland OFMCap, Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice = Dissolutions of monasteries in Silesia in 1810 and dissolutions of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864. Resemblances and differences, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 134-135

Introduced: 10.12.2013 14:12 | Last update: 15.11.2016 09:08

Author / co-authors: Prejs Roland OFMCap

Title: Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice = Dissolutions of monasteries in Silesia in 1810 and dissolutions of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864. Resemblances and differences

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 134-135