Source:
Kałamajska-Saeed Maria, Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościół p.w. Św. Józefa Kalasantego i klasztor Pijarów w Lidzie [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 3), t. 2, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 152-157

Introduced: 02.07.2014 14:51 | Last update: 15.07.2015 14:17

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Kałamajska-Saeed Maria

Title: Kościół p.w. Św. Józefa Kalasantego i klasztor Pijarów w Lidzie [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego

Editor / co-editors: Maria Kałamajska-Saeed

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 3

Volume / volumes and part / parts: t. 2

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 152-157

Inne z tej serii