Source:
Betlej Andrzej, Kościół p.w. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Andrzej Betlej (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 5, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 225-247

Introduced: 02.07.2014 16:58 | Last update: 15.07.2015 14:16

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Betlej Andrzej

Title: Kościół p.w. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach

Editor / co-editors: Andrzej Betlej

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Volume / volumes and part / parts: t. 5

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury

Year / years of publication: 1997

Pages: s. 225-247