Source:
Milecka Małgorzata, Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 31-56

Introduced: 03.07.2014 11:00 | Last update: 15.03.2017 15:39

Author / co-authors: Milecka Małgorzata

Title: Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 1

Year: 2012

Pages: s. 31-56

Additional information for readers:

12 il. [Medieval heritage of the European monasteries garden arts, p. 56]

Electronic document