Source:
Kwaśniewski Andrzej, Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816), „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 189-205

Introduced: 03.07.2014 11:24 | Last update: 15.03.2017 15:45

Author / co-authors: Kwaśniewski Andrzej

Title: Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816)

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 1

Year: 2012

Pages: s. 189-205

Additional information for readers:

[The directories and schematisms catalogue of Polish Cistercians located in the reference library collection of Diocesan Archive in Kielce (1788–1816), p. 205]

Electronic document