Source:
Kośka Małgorzata, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 285-301

Introduced: 03.07.2014 11:29 | Last update: 15.03.2017 15:46

Author / co-authors: Kośka Małgorzata

Title: Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r.

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 1

Year: 2012

Pages: s. 285-301

Additional information for readers:

[The opinion of the Roman Catholic Clerical Section of 7th October 1829 on performing the reform of the Church in the Kingdom of Poland. Not well known source to the history of the dissolution of the monasteries in 1819, p. 301]

Electronic document