Source:
Milecka Małgorzata, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009, ss. 414

Introduced: 03.07.2014 12:03 | Last update: 08.07.2015 14:11

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Milecka Małgorzata

Title: Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Wydawnictwo KUL

Year / years of publication: 2009

Pages: ss. 414

Additional information for readers:

Cistercian gardens in the landscape of Małopolska filial abbayes of Morimond, summary in English, German, French