Source:
Niebielski Eugeniusz, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin, Wydawnictwo KUL, wyd. wyd. 2 zmienione i uzupełnione, ss. 552

Introduced: 03.07.2014 12:07 | Last update: 17.01.2015 20:49

Author / co-authors: Niebielski Eugeniusz

Title: Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Wydawnictwo KUL

Edition: wyd. 2 zmienione i uzupełnione

Pages: ss. 552

Additional information for readers:

Irreconcilable enemies of Russia. Clergy from the regions of Lublin and Podlasie in the uprising of 1863 and in exile