Source:
Prejs Roland OFMCap, O kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 roku i jej następstwach. Na marginesie artykułu Piotra Gołdyna "Kasata klasztorów franciszkańskich na Ziemi Konińskiej po powstaniu styczniowym", „Studia Franciszkańskie”, 15, 2005, s. 373-379

Introduced: 10.12.2013 14:22 | Last update: 18.01.2015 11:55

Author / co-authors: Prejs Roland OFMCap

Title: O kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 roku i jej następstwach. Na marginesie artykułu Piotra Gołdyna "Kasata klasztorów franciszkańskich na Ziemi Konińskiej po powstaniu styczniowym"

Journal: Studia Franciszkańskie

Year/volume: 15

Year: 2005

Pages: s. 373-379