Source:
Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, ss. VIII, 44*, kol. 1312

Introduced: 13.08.2014 21:23 | Last update: 27.05.2016 19:24

Type of work: Encyklopedia / słownik

Title: Encyklopedia katolicka

Volume / volumes and part / parts: t. 1: Α i Ω - Baptyści

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year / years of publication: 1973

Pages: ss. VIII, 44*, kol. 1312

Additional information for readers:

[red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszka, Zygmunt Sułowski] [reprint: 1985]

Wykaz artykułów

 1. Bar Joachim, Wojtyska Henryk, Adoratorki, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, TN KUL, 1973, kol. 105-107
 2. Sułowski Zygmunt, Agłona, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 177
 3. Medon Faustyn, Albertyni, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω – Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 307-308
 4. Stelmach Anna, Albertynki, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω – Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 308
 5. Szafrański Adam, Wilk Bronisław, Antonianie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 667-668
 6. Charytański Jan, Antonianki, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 668
 7. Kowalczyk Janina, Sokołowski Edward, Augustianie-eremici, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 1074-1082
 8. Kowalczyk Janina, Augustianie-eremici VII. Augustianie bosi, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 1079-1080
 9. Bar Joachim, Augustianki. IV. W Polsce, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 1084
 10. Ataman Julian, Wasilo Andrzej, [w:] Gryglewicz Feliks, Łukaszka Romuald, Sułowski Zygmunt (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 543

List of entries

 1. Abramowicz Piotr SJ, [w:], aut.: Bartnik Czesław, kol. 28
 2. Adler Filip SOCist, aut.: Augustyn Ciesielski, kol. 89
 3. Affaita, Affati Izydor, aut.: Janusz Bazydło, kol. 128
 4. Akademia Braniewska [w:], aut.: Obłąk Jan, kol. 209-210
 5. Akademia Połocka [w:], aut.: Drzymała Kazimierz, kol. 219
 6. Aleksander z Mallone, aut.: Deptuła Czesław, kol. 340
 7. Aleksander z Padwy OFMRef [w:], aut.: Szteinke Janusz, kol. 340-341
 8. Aleksandrowicz Kasper OSPE [w:], aut.: Podejko Paweł, kol. 346
 9. Altomonte Hohenberg Martin [w:], aut.: Toth Maria , kol. 392
 10. Andrzej z Sandomierza, Andrzej Rusiniec, Rutheni OP [w:], aut.: Świętochowski Robert, kol. 543
 11. Augustianie-eremici VII. Augustianie Bosi, [w:], aut.: Kowalczyk Janina, kol. 1079-1080
 12. Augustianie-eremici VI. Augustianie Rekolekci, aut.: Sokołowski Edward, kol. 1079

Pozostałe tomy