Source:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Klasztor cysterek w Ołoboku w świetle archeologicznych badań terenowych, [w:] Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa SDS, Józef Swastek (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 617-633

Introduced: 20.08.2014 09:56 | Last update: 27.01.2015 12:21

Author / co-authors: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek

Title: Klasztor cysterek w Ołoboku w świetle archeologicznych badań terenowych

Editor / co-editors: Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa SDS, Józef Swastek

Title of book by single / multiple authors: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r.

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Wydawnictwo Poznańskie

Year / years of publication: 2004

Pages: s. 617-633