Source:
Anioł Adam, Ks. Bernard Preibisz - życie i działalność (1828-1907), 1982, Poznań, mps w Archiwum Księży Filipinów w Gostyniu

Introduced: 20.08.2014 10:06 | Last update: 09.02.2015 19:17

Author / co-authors: Anioł Adam

Title: Ks. Bernard Preibisz - życie i działalność (1828-1907)

Year of writing: 1982

Place of writing: Poznań

Kept in: mps w Archiwum Księży Filipinów w Gostyniu